Rozmiar: 15909 bajtów

- 616 -

1347, 18 VIII, Kłodzko (Glacz)

fer. VI ante Bartholomey proxima

Rycerz Herman von Cinboz (Hermannus) za zgod± żony i synów: Heynka i Hermana (Heynko, Hermannus), sprzedał 7 1/2 łana ziemi we wsi Henningisdorf k. Kłodzka ze wszystkimi prawami Anselmowi de Reno (Anshelmus).

Druk: Volkmer - Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów