Rozmiar: 15909 bajtów

- 617 -

1347, 19 VIII, Nysa (Nysa)

XIV Kal. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), nadaje 40 dni odpustu tym wszystkim, którzy odmówią modlitwy i pocałują relikwie przechowywane w pozłacanym krzyżu będącym w posiadaniu księżnej oleśnickiej (Olesnicensis).

Oryg.: łac., AA Wrocław, dok. chronologiczne, nr 76.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów