Rozmiar: 15909 bajtów

- 618 -

1347, 22 VIII, Awinion (Avinion)

XI Kal. Septembris, anno sexto

Rudolf, ksi±żę saski (Rudolphus dux Saxonie), zwraca się z pro¶b± do papieża Klemensa VI o aprobatę prebend, które zostan± nadane Bohucie de Hostyna (Beohaute de Hostina) w kanonikacie magdeburskim (Maydemburgensis), w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i w kaplicy Wszystkich ¦więtych na zamku praskim oraz kanonikacie praskim (Pragensis).

Ekscerpt: MBV I, s. 525, nr 898.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów