Rozmiar: 15909 bajtów

- 619 -

1347, 23 VIII, Żagań (Sagan)

in vigilia beati Bartholomei

Henryk V, książę Śląska i pan Głogowa (Henricus ... dux Slezie et dominus Glogoviensis), zezwala Henczlanowi (Henczlo), zwanemu Kelbechyn, sprzedać za 19 grzywien Jankowi, prokuratorowi i wicearchidiakonowi glogowskiemu (Janko .. Glogoviensis), plebanowi w Gwizdanowie k. Lubina, 2 połówki łanów we wsi Kłoda k. Głogowa (Cladow) użytkowanych przez Petra, syna Thaberisa (Thaberis), i Mikołaja, zwanego Weczil (Nicolaus). Książę przyznaje Jankowi (Janko) pełne prawa do nabytej ziemi.

Świadkowie: Henryk de Kychlicz (Henricus), Jan, zwany Kelbechin (Johannes), Cunadus de Kochwicz, zwany Brendil, Slawko Zeryn, Mikołaj Kochwycz (Nicolaus), Teodoryk de Der (Theodericus) i Hanco de Crischow, protonotariusz książęcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. kollegiaty w Głogowie nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów