Rozmiar: 15909 bajtów

- 622 -

1347, 31 VIII

Pecz Rubeir uznaje mieszkańców Ustronia k. Kłodzka za prawowitych dziedzicznych właścicieli połowy łanu należącego do posiadłości Labitsch i zapewnia, że nie będzie im więcej przeszkadzał.

Regest: B. Bretholz, Geschichtsquell. VI, s. 5, nr 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów