Rozmiar: 15909 bajtów

- 625 -

1347, 8 IX, Praga (Praga)

indictione XV, VI Id. Septembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), uwalnia mieszczan wrocławskich (Wratislauia) od opłat celnych w Kątach Wrocławskich (Kanth), a mieszkańców Kątów (Kanth) od opłat celnych we Wrocławiu (Wratislauia).

Druk: Bresl. Urkb., s. 166, nr 187.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów