Rozmiar: 15909 bajtów

- 627 -

1347, 8 IX, Praga (Praga)

Indictione XV, VI Id. Septembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), poleca radzie miejskiej wrocławskiej (Wratislauiensis) nadane jej prawa przez książąt i jego ojca Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes rex Boemie), stosować sprawiedliwie bez względu na sytuację prawną i materialną obywateli. Poleca jej również rozstrzygać wszystkie spory oraz wydane dla dobra wszystkich prawa bezwzględnie przestrzegać.

Druk: Bresl. Urkb. s. 166, nr 186


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów