Rozmiar: 15909 bajtów

- 629 -

1347, 11 IX, Praga (Praga)

Indictione XV. III Id. Septembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), na pro¶bę Jana, księcia ¶cinawskiego (Johannes dux Stynavie), który złożył mu hołd, potwierdza w jego władaniu jako lenno królestwa czeskiego (regnum Boemie) księstwo ¶cinawskie ze wszystkimi wolno¶ciami, a mianowicie: połowę miasta ¦cinawy (Stynavia) i Góry (Gor), Rudna, Polkowice k. Głogowa (Polkewitz), Tylia, W±sosz k. Góry (Hernstat), i Wińsko k. Wołowa (Winczik) z zamkiem Ryczeń k. Góry (Ritzen). Zamek ten, który Jan ¶cinawski kupił może podarować komu zechce.

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 167, nr 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów