Rozmiar: 15909 bajtów

- 634 -

1347, l6 IX, Praga (Praga)

XVI Kal. Octobris

Karol IV, król czeski (Carolus rex Romanorum et Boemie rex), potwierdza panom ziemi zgorzeleckiej (Gorlicensis) dokumenty Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes rex Boemie), z 1329, 22 V (por. RBM III, s. 614-615, nr 1565) oraz 1341 13 VIII (por. tamże, IV, s. 392, nr 982).

Ekscerpt: Verzeichnis Oberlausitzer Urkunden I, 2 s. 52, nr 252.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów