Rozmiar: 15909 bajtów

- 636 -

1347, 29 IX, Środa Śląska (Novoforo)

in die sancti Michaelis Archangeli

Konrad de Falkenhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Czobko i Piotr z Samborza k. Środy Śląskiej (Petrus de Czamborndorff) i Stefan (Steffanus) ze swą siostrą Anną (Anna) oraz dzieci ich stryja Jakuba (Jacobus) sprzedali 6 łanów ziemi w Samborze k. Środy Śląskiej (Czamborndorff) Mikołajowi z Samborza k. Środy Śląskiej (Nicolaus de Czamborndorff).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 21, s. 27-28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów