Rozmiar: 15909 bajtów

- 637 -

1347, 12 X, Wrocław

IV Id. Octobris

Mistrz i konwent św. Macieja we Wrocławiu udzielają pełnomocnictwa Franciszkowi Rychwinowi, proboszczowi we wsi Tillonis Villa, w uzyskaniu zatwierdzenia przez biskupa zawartej ugody między tymże konwentem a radą miasta Świdnicy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt - Archiv II - III, s. 458, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów