Rozmiar: 15909 bajtów

- 638 -

1347, 16 X, Litomyśl (Luthomus)

XVII Kal. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), ustanawia w Litomyślu (Luthomuslensis) kapitułę złożoną z 28 kanoników, ich przeora, kustosza, kantora i scholastyka oraz określa jej kompetencje, prawa i obowiązki i dzieli dochody między kapitułę i biskupa.

Świadkowie: magister Henryk, kustosz ołomuniecki (Henricus Olomucensis), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz, doktor dekretów i kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Piotr scholastyk Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis), Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurencius de Kalow), kanonik lubuski (Lubucensis), Filip proboszcz de Swyn (Philippus), Stefan, podkustosz głogowski (Stephanus ... Glogoviensis).


Druk: niepełny, RBM V, 1, s. 122, nr 237.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów