Rozmiar: 15909 bajtów

- 639 -

1347, 21 X, Legnica

dominica proxima post diem s. Galli confessoris

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, wyłącza mieszczan złotoryjskich spod sądownictwa książęcego w Legnicy i poddaje sądowi złotoryjskiemu.

Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów