Rozmiar: 15909 bajtów

- 643 -

1347, 31 X, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Omnium Sanctorum

Hanco de Reste w obecności Konrada, prokuratara biskupiego i proboszcza z Turowa k. Wrocławia (Conradus ... Thurow), sprzedał Fridlonowi (Fridlo), zwanemu Casloer, za 132 grzywny 7 łanów folwarku (allodium) we wsi Jeszkotle k. Strzelina (Jescotel) położone między posiadłościami wdowy po Kerstanie (Kerstanus) rzeźniku a dobrami Peczcona z Żórawiny k. Wrocławia, mieszczanina wrocławskiego (Peczco de Zarow ... Wratislaviensis). Biskup wrocławski zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Piotr z Żórawiny k. Wrocławia (Petrus de Zarow), Peczco Brunonis - mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses), Jesco kuchmistrz, Scholta, Andrzej Prechod (Andreas) - dzierżawcy dóbr biskupich, Leonard (Leonardus), notariusz biskupi.
Pieczęć biskupa.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. CC 11.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 467 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów