Rozmiar: 15909 bajtów

- 644 -

1347, 2 XI, Awinion (Avinion)

IV Non. Novembris. anno sexto

Papież Klemens VI (Clemens) na prośbę Karola IV, króla czeskiego (Karolus ... Boemie rex), poleca opatom klasztorów N. Marii Panny na Piasku we Wrocławiu (Wratislaviensis) i w Kamieńcu (Kamenz) oraz archidiakonowi kościoła głogowskiego (Glogoviensis), aby przewidzieli dla Jakuba Henrici de Mirostov (Jacobus), kleryka wrocławskiego (Wratislaviensis), prebendę w kanonikacie praskim (Pragensis).

Ekscerpt: MBV I, s. 540, nr 938.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów