Rozmiar: 15909 bajtów

- 647 -

1347, 2 XI, Awinion (Avinion)

IV Non. Novembris anno sexto

Papież Klemens VI (Clemens) poleca dziekanowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) załatwić sprawę prebendy i kanonikatu w Ołomuńcu (Olomucensis) dla kleryka diecezji praskiej Ulryka, zwanego Schaf (Ulricus ... Pragensis).

Ekscerpt: CDM VII, s. 543, nr 737.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów