Rozmiar: 15909 bajtów

- 651 -

1347, 9 XI, Świdnica (Swidnicz)

an dem Freitage vor Martini

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herzog von Slezien Herr von Furstinberg und Swidnicz), wydaje zarządzenie, aby każdy mieszkaniec Świdnicy (Swidnicz) pochodzący ze wsi nabył prawa miejskie.

Świadkowie: Kekel z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Petsche von Uchtericz, Sifrit von Rusendorf, Rudeger z Kopaliny [?] k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Cunczelinus i Piotr von Czedlicz (Peter) - pisarze krajowi.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U. 83.
Kopia: niem., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów