Rozmiar: 15909 bajtów

- 655 -

1347, 9 XI, Świdnica (Swidnicz)

an deme nehesten Vritage vor Sente Mertinstag

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herczoge von Slezien Herre von Furstinberg unde czur Swydnicz), powtarza swe zarządzenie o zakazie noszenia czy to jawnie, czy potajemnie noży i mieczy komukolwiek oprócz służby książęcej.

Świadkowie: Kekel z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Petsche von Uchtericz, Zygfryd von Rusendorf (Sifrit), Rudgerus z Kopaliny k. Opola ? (Wiltberg), marszałek książęcy, Gunther z Dzwonowa (Górny i Dolny) k. Złotoryi (Schelndorf), Cunczelinus i Piotr von Czedlicz (Peter), pisarz krajowy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy syg. U 84.
Kopia: niem., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów