Rozmiar: 15909 bajtów

- 660 -

1347, 16 XI, Świdnica (Swidnicz)

fer. VI post festum beati Martini episcopi

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slezie dominus de Furstinberg et in Swydnicz), zatwierdza dokument rajców świdnickich (Swydnicenses) w sprawie układu ze szpitalnikami wrocławskimi i świdnickimi (Wratislauienses, Swydnicenses) z 1347, 16 XI (por. nr 659).

Świadkowie: Guntherus z Wieściszowic k. Kamiennej Góry (Ronow), Kekelo z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Peczco de Vchtericz - rycerze, Zygfryd z Rusinowic k. Grodkowa (Siffridus de Rusendorf), Rudgerus z Kopaliny [?] k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Guntherus z Dzwonowa (Dolny i Górny) k. Złotoryi (Schellendorf), Cunczelinus, protonotariusz.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 149.

Uwaga: w oryginale niewątpliwie błąd pisarza, który zamiast post festum napisał ante festum.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów