Rozmiar: 15909 bajtów

- 662 -

1347, 20 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

XII Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), w obecności Rychwina, proboszcza w Tylonisvilla (Rychwinus), Sydelmana, kanonika lubuskiego i wrocławskiego (Sydelmannus ... Lubucensis et Wratislaviensis), Tomasza z Kraszowic k. Świdnicy (Thomas de Craswicz) i Piotra z Dzierżoniowa (Petrus de Rychenbach) zatwierdza dwa dokumenty miasta Świdnicy (Swidnicz, Suidnicz, Swydnicz) ze szpitalnikami wrocławskimi i świdnickimi (Wratislauienses et Suidniczenses) z 1347, 16 XI (por. nr 659) oraz aprobujący powyższy dokument akt Bolka II, księcia Śląska, pana Książa i Świdnicy (Bolco dux Slezie et dominus Furstenberg et Swidnicz). Por. nr 660.

Oryg.: w dwóch ekspedycjach łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 151, 152.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów