Rozmiar: 15909 bajtów

- 664 -

1347, 21 XI, Wrocław (Wratizlavia)

XI Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratizlaviensis), za zgodą kapituły generalnej określa warunki ubiegania się kanoników o prebendy, ustanawiając w tej sprawie ścisłe terminy.

Świadkowie: Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt, Stanisław, dziekan (Stanislaus), Henryk (Henricus), scholastyk, Cunczco głogowski (Glogoviensis), Szymon (Symonus) opolski (Opoliensis) - dziekani, Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus Legnicensis), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Stefan z Wierzbna [?] (Stephanus de Wirbina), Lutco de Culpin, Marcin z Otmuchowa (Martinus de Ottimachow), Mikołaj (Nicolaus) de Panowicz, Wilczko z Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), Piotr z Goszczyny k. Oławy (Petrus de Gastina), Jan z Lubeka k. Gliwic (Johannes de Lubek), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses).
Dwie pieczęcie: biskupa i kapituły.


Oryg.: 2 ekspedycje łac., AA Wrocław, syg. HH 36 i syg. XX 12.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 142 b i 184 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów