Rozmiar: 15909 bajtów

- 666 -

1347, 22 XI, Norymberga (Nurenberch)

X Kal. Decembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), wzywa wszystkich książąt śląskich (ducibus in partibus Poloniae) do zaprzestania wojen prowadzonych między sobą i aby nie popierali przestępców działających na szkodę innych, zwłaszcza na szkodę księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Druk: Bresl. Urkb., s. 167, nr 188.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów