Rozmiar: 15909 bajtów

- 669 -

1347, 23 XI, Awinion (Avinion)

IX Kal. Decembris anno sexto

Arnold, biskup pomorski (Arnaldus ... episcopus Pomezaniensis), zwraca się do papieża Klemensa VI o przydzielenie swojemu kapelanowi, Mikołajowi de Olsona, kanonikatu i prebendy przy kolegiacie N. Marii Panny w Głogowie (Glogovia).

Ekscerpt: Preussisches Urkb., wyd. H. Koeppen, Marburg 1960, IV, s. 230, nr 258.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów