Rozmiar: 15909 bajtów

- 671 -

1347, 24 XI, Wrocław (Wrat[islavia])

VIII Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Priczlaus ... episcopus Wratislaviensis), nadaje otoczonej fosą części miasta Otmuchowa (Otthmuchow), która dotąd kierowała się prawem polskim, prawo niemieckie, zastrzegając sobie nadanie takiegoż prawa również części miasta położonej na zewnątrz fosy.

Świadkowie: Andrzej, oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy, kanonik lubuski (Laurencius de Calaw ... Lubucensis), Jakub Jelyn, proboszcz kościoła Św. Mikołaja we Wrocławiu (Jacobus .. prope Wratislaviam), Stanisław (Stanislaus), doradca, i Jan Conoplath (Johannes), altarzysta kościoła wrocławskiego (Wratislaviensis).
Dwie pieczęcie: biskupa i kapituły.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. DD 45.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 88 b.
Druk: Tzschoppe - Stenzel, Urks., s. 558, nr 157.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów