Rozmiar: 15909 bajtów

- 673 -

1347, 28 XI, Awinion (Avinion)

IV Kal. Decembris. Anno Sexto

Papież Klemens VI (Clemens) mianuje biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis) [Przecława] oraz opatów klasztorów wrocławskich: ¶w. Wincentego i Panny Marii na Piasku (Arrazien) obrońcami biskupa poznańskiego Andrzeja.

Regest: Vetera MPL I, s. 508, nr 664.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów