Rozmiar: 15909 bajtów

- 675 -

1347, 7 XII, Wrocław (Wrat[islavia])

in crastino s. Nicolai confessoris

Konrad de Valkenhayn, starosta wrocławski (Conradus .. Wratislaviensis), stwierdza, że Reynhardus z Żara k. Środy Śląskiej (Zar) sprzedał 22 grzywny dochodu ze wsi Pełcznica k. Kątów Wrocławskich (Polsnicz) Mikołajowi, opatowi klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus .. prope Wratislaviam), a drugą połowę rycerzowi Schibkonowi de Czeczow (Schibko).

Świadkowie: Henryk de Stercza (Henricus), Maciej de Molheym (Matheus) - rycerze, Hanco de Zydlicz, Pasco Rynbabe, Henryk Zabei (Henricus) i Guntherus Birchin oraz Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz wrocławski (Wraczlaviensis).
Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 291.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów