Rozmiar: 15909 bajtów

- 678 -

1347, 22 XII, Wrocław (Wratislavia)

proximo Sabbato ante festum Nativitate Christi

Jan, prezbiter i altarzysta kościoła katedralnego we Wrocławiu (Johannes ... Wrat[islaviensis)), oraz Herman i Guthyfrid, bracia z Torunia (Hermannus de Thorun), przedstawili Konradowi de Falkinhain (Conradus) autentyczny dokument rajców toruńskich (Thorunenses), w którym Anna, wdowa po Hermanie de Essen (Hermanus), i jej dzieci ustanowili owych braci swoimi pełnomocnikami i dali im upoważnienie do sprzedaży folwarku (curia) Wrocław-Wojszyce (Woischwitz). Pełnomocnicy sprzedali ów folwark (curia) Mikołajowi z Żytna k. Trzebnicy (Nicolaus de Sittin), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), za 1000 grzywien. Sprzedaż tę zatwierdza starosta wrocławski Konrad de Falkinhain (Conradus).

Regest: AP Wrocław, Rep. 58, nr 41, s. 1089.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów