Rozmiar: 15909 bajtów

- 679 -

1347, 28 XII, Wrocław (Vratislavia)

V Kal. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Vratislaviensis), stwierdza na podstawie przedstawionego mu dokumentu przez Jakuba z Jelina k. Strzelina (Iacobus de Ielim), proboszcza kościoła Św. Mikołaja we Wrocławiu (prope Vratislaviam), darowiznę 2 łanów na rzecz kościoła we Wrocławiu-Muchoborze (Muchobor) jako kościoła filialnego.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus) de Panewitz, kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Henryk (Henricus) de Byberstain, rycerz, doradca biskupa, Filip (Philippus), proboszcz w Switz, notariusz biskupi.


Druk: J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diozese Breslau, Archidiakonat Breslau I, Wrocław 1902, s. 64-65.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów