Rozmiar: 15909 bajtów

- 682 -

1348

Wyrok kurii w sprawie sporu między Wolframem z Milicza a Paskiem Röstel de Breschau.

Regest: AP Wrocław, Archiwum m. Wrocławia, syg. D 35, Rep. d. Urk. v. S. B. Klose, s. 200, nr NN 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów