Rozmiar: 15909 bajtów

- 684 -

1348

Stefan z Dzierżoniowa sprzedaje swej żonie Elżbiecie wieś Damianowice k. Wrocławia ze wszystkimi przyległościami. Wieś ta ma zostać jej własnością po śmierci Stefana.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach, Wrocław 1906, I, s. 33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów