Rozmiar: 15909 bajtów

- 685 -

1348

Anna, żona Frantzke Hartlieb, przekazuje pisarzowi Thilo z Legnicy 1 3/4 pola koło Wrocławia-Wojszyc i koło folwarku (allodium) Gezzona ze Zgorzelca.

Regest: Z. f. Gesch. Schl. XLIII, s. 249, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów