Rozmiar: 15909 bajtów

- 686 -

1348

Mencze, wdowa po Brunichinie, i jej synowie wydzierżawiaj± 10 łanów w Jaszkowej Dolnej k. Kłodzka.

Regest: Z. f. G. Schl. XV, s. 214.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów