Rozmiar: 15909 bajtów

- 687 -

1348

Karol IV, król czeski, potwierdza fundację ołtarza w kościele parafialnym w Środzie Śląskiej przez tamtejszego mieszczanina Macieja rzeźnika.

Regest: P. Kindler, Geschichte d. Stadt Neumarkt, Wrocław 1903, s. 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów