Rozmiar: 15909 bajtów

- 688 -

1348, Bolków k. Jawora

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, nakazuje, aby w obrębie mili miejskiej od Bolkowa nie uprawiać żadnego rzemiosła takiego jak rzeźnictwo, piekarstwo, szewstwo, kowalstwo, kołodziejstwo i innych rzemiosł oraz nie sprzedawać ich wytworów. Za przekroczenie tego zarządzenia przewidziano karę 10 grzywien na rzecz miasta.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 D, nr 377, Privilegia d. Städte d. Fürtenth. Schweidnitz - Jauer, s. 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów