Rozmiar: 15909 bajtów

- 689 -

1348, Legnica

Rada miasta Legnicy w składzie: burmistrz Ticzco z Kątów Wrocławskich (Kant), rajcy - Cunadus Hezler, Hermannus Clare, Mikołaj Stuben (Nicolaus), Ticz Mertschicz, Ticzco Brokottindorf postanawiają, że w przyszłości sprawy dochodów i wydatków miejskich będą przedstawiane kolegium złożonemu oprócz członków rady z wybranych przez nią 2 ławników i następujących przedstawicieli rzemiosł: rzeźników - Mikołaja Pingwem (Nicolaus) i Jana Brumhosen (Johannes), rybaków - Tomasza (Thomas) i Pexa (Pex) Pfaffindorf, szewców - Frixa Koler (Frix), Guntera Engilman (Gunther), kuśnierzy - Heynuscha Pellificem (Heynusch) i Apecza (Apecz), tkaczy - Tilona (Tilo) Sitta i Mikołaja Koschwicz (Nickel), krawców - Jana Merseburga (Johannes Merseburg) i Cunczela Sartorem (Cunczel), przędzalników - Schorneila i Bittertota (Schorneil, Bittertot), kramarzy - Jana Pellificis (Johannes) i Tilona Wolfila (Tilo).

Druk: Urkb. Stadt Liegnitz, s. 110, nr 151.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów