Rozmiar: 15909 bajtów

- 690 -

1348

Reinker von Stawilwitz sprzedał posiadłość położoną między dworem. a rzeką Leśnicą a drogą do młyna Thilo, pisarza, na gruntach zwanych Anenant temuż Thilonowi (Thilo) za 13 grzywien. W tym również roku sprzedał Mikołaj z Żytna k. Trzebnicy (Nicolaus de Sittin) oraz Henryk, Jan i Mikołaj (Nicolaus) - bracia, synowie zmarłego Jakuba z Żytna (Jacob von Sittin), brata Mikołaja (Nicolaus), mieszczanina wrocławskiego, Piotrowi Niger, mieszczaninowi wrocławskiemu, należący do nich dziedzicznie las koło Wrocławia-Leśnicy (Lesna) z ziemią, która nazywa się Wahl.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 E, nr 96, Beiträge z. Geschichte von Lissa, s. 4,


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów