Rozmiar: 15909 bajtów

- 692 -

1348, 11 I, Brzeg

fer. VI infra octavas Epyphanie

Bolesław II i Katarzyna jego żona pozwalają miastu Brzegowi sprzedać czynsze w wysokości 200 grzywien rocznie w celu pokrycia długów.

Świadkowie: Boruth de Stachow, Schenko de Schonow, Schenco de Wythowicz, Niczco Zrebcowicz, Pesco Bertrami, Henselin Snyder i Jan, pisarz dworski.


Regest: CDS IX, s. 19, nr 122.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów