Rozmiar: 15909 bajtów

- 702 -

1348, 11 II, Henryków (Heynrichow)

fer. II post diem beate Dorothe

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolko dux Slesie et dominus Swidniczensis), stwierdza, że zamek Javornik (Jawirnik) [dziś Czechosłowacja] został odzyskany w większej części przez księcia w mniejszej przez biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus). Książę nadał swoją część zamku ze wszystkimi przynależnościami biskupowi.

Świadkowie: Kekelo młodszy z braci z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Ulricus Schof, Heynaczco z Dzierżoniowa (Richenbach), Jan de Logow (Johannes), Jenchinus Schof, Kunczilinus, protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. DD 63.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 457 b.
Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 211, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów