Rozmiar: 15909 bajtów

- 703 -

1348, 11 II, Henryków (Heynrichow)

an Montage nach sancte Dorotheen Tage

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco .. Herczoge von Slesie, Herre von Furstenberk und czur Swidnicz), stwierdza, że biskup wrocławski Przecław (Preczlaw Bischof von Breczlaw) odstąpił mu dożywotnio zamek Javornik (Jawirnik) [dziś Czechosłowacja). Książę przyrzeka nie prowadzić wojen i nie mianować burgrabiów na tymże zamku bez porozumienia z biskupem i kapitułą. W razie potrzeby książę zapewnia biskupowi schronienie w tymże zamku.

Świadkowie: Junge i Kekil - bracia z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Vlrich i Reynczco - bracia zwani Schafe, Heynaczco z Dzierżoniowa (Richenbach), Hannus von Vchtericz i Kunczilinus, pisarz krajowy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, syg. DD 61.
Kopia: łac. tamże, Lib. Niger, s. 457a.
Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 304, nr 277.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów