Rozmiar: 15909 bajtów

- 706 -

1348, 29 II, Świdnica (Suidnitz)

proxima VI fer. ante dominicam Esto michi

Rajcy świdniccy (Swidnicensis) transumują układ z 1348, 2 I (por. nr 691) ze szpitalnikami we Wrocławiu (Wrat[islavia]) i Świdnicy (Svidnicz) w sprawie opieki nad chorymi przebywającymi w szpitalu w Świdnicy (Suidnitz).

Pieczęć miasta Świdnicy.


Oryg.: łac.; AP Wrocław, Rep. 66, nr 153 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów