Rozmiar: 15909 bajtów

- 708 -

1348, 7 III, Wrocław (Wratislavia)

Non. Marci

Rajcy świdniccy (Swidnicensis), a mianowicie: Jakub Zacharie (Jacobus), Hanko Braseator, Piotr de Kynsberg (Petrus), Piotr z Ziębic (Petrus de Munstirberg) i Piotr z Dzierżoniowa (Petrus de Rychynbach), przekazują zgodnie z testamentem Jana, proboszcza z Nicolai villa (Johannes), fundatora ołtarza św. Bartłomieja w kościele parafialnym w Świdnicy, 10 grzywien altarzyście Mikołajowi z Bolesławca (Nycolaus de Boleslavia).

Świadkowie: Tomasz zwany de Kroschwicz (Thomas), Wigilo zwany Schramme, Peczco Popponis, Hermanus Vrydelonis i Piotr pisarz miejski (Petrus).


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. parafii w Świdnicy nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów