Rozmiar: 15909 bajtów

- 710 -

1348,17 III, Praga (Praga)

an dem nehsten Montag nach den Sontag Reminiscere in dem andern Jare unfser Reiche

Karol IV, król czeski (Karl .. Romischer Kunig zcu allen Zceiten Merer des Reichs und Konig zu Behem), rozstrzyga spór między rajcami i mieszczanami miasta Zgorzelca (Gorlitz) z jednej strony a sędzią dziedzicznym z drugiej o wyższe sądownictwo nad wsią Stanów k. Zgorzelca (Rengesdorff), postanawiając że sprawy wchodzące w zakres tego sądownictwa mają być rozpatrywane według prawa miejskiego przed wójtem królewskim i sędzią dziedzicznym. Sędzia zaś oskarżony o przestępstwa ma odpowiadać przed wójtem królewskim w tym samym mieście.

Druk: Tzschoppe - Stenzel, Urks., s. 562, nr 160.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów