Rozmiar: 15909 bajtów

- 714 -

1348, 26 III, Gorzów Śląski k. Olesna (Landesberg)

Fer. IV proxima ante dominicam qua cantatur Letare

Bolko II, książę Śląska i pan Opola, zatwierdza sprzedaż przez Piotra, komtura krzyżowców z gwiazdą w Kluczborku, młyna Krasków k. Olesna Piotrowi Rudigeri i Mikołajowi Heynuschonis.

Świadkowie: Jakub z Gotartowa k. Kluczborka (Jacobus de Gotharsdorf), Szymon de Wandris (Symonus), Albertus, strzelec, Gerlacus, prokurator książęcy, Wiczwize z Lisowic k. Legnicy (Lesswicz), Arnoldus Trolik i Stefan (Stephanus), notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 5, Dep. Kreuzburg.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów