Rozmiar: 15909 bajtów

- 716 -

1348, 27 III, Praga

indictione prima VI Kal. Aprilis regni nostro anno secundo

Karol IV, król czeski, potwierdza klaryskom wrocławskim wszystkie przywileje.

Regest: RBM V, 1, s. 165, nr 324.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów