Rozmiar: 15909 bajtów

- 718 -

1348, 31 III, Wrocław (Wrat[islavia])

II Kal. Aprilis

Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wrat[islaviensis], wydaje wyrok w sporze między klasztorem św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wrat[islaviam)) reprezentowanym przez Jana notariusza kapituły wrocławskiej (Johannes ... Wrat[islaviensis]) a chłopem Stankiem zwanym Opilio (Stanco) reprezentowanym przez Jana z Ząbkowic Śląskich (Johannes de Frankenstein), notariusza publicznego, zobowiązując Stankę (Stanco) do płacenia zaległej i bieżącej dziesięciny z Cesarzowic k. Środy Śląskiej (Czesarowicz) w wysokości 1 wiardunku rocznie.

Świadkowie: Piotr z Bytomia, (Petrus de Buytum), Jan de Lyndenow (Johannes), Jan de Grudencz (Johannes), Jan Conoplath (Johannes) - doradcy konsystorza wrocławskiego (Wrat[islaviensis]), Piotr de Thost (Petrus), Piotr z Ząbkowic Śląskich (Petrus de Frankenstein), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), Mikołaj Franczconis (Nicolaus) i Jakub Augustini (Jacobus), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 293.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów