Rozmiar: 15909 bajtów

- 719 -

1348, 7IV, Praga (Praga)

Indictione prima VII Id. Aprilis Regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), potwierdza dokument króla Rudolfa I (Rudolphus Romanorum rex) z 26 IX 1290 r. (por. R. z. schl. Gesch. nr 2161), w którym przekazuje księstwo wrocławskie (Wratislauiensis) jako lenno królestwu czeskiemu (regnum Boemie).

Świadkowie: Gerlacus, arcybiskup moguncki, archikanclerz cesarstwa (Moguntinus), Rudolf Starszy, książę saski i marszałek (Rudolphus senior dux Saxonie), Rudolf Młodszy saski (RudoIphus Junior dux Saxonie), Fryderyk de Deck (Fridericus) - książęta, Jan, burgrabia norymberski (Johannes ... Nurnbergensis), Vlricus, landgraf luksemburski [?] (Lyugkemberch), Fryderyk de Orlemund (Fridericus), Ulricus de Helfenstain i Rudolf de Werthein (Rudolphus), Piotr de Hewy (Petrus), Crafto de Holoch, Gotfridus de Pruneck, Eberhardus de Walkse, Eglolf de Friberg, Purchardus de Elrbach.


Druk: CDM VII, s. 562 nr 774.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów