Rozmiar: 15909 bajtów

- 723 -

1348, 7 IV, Praga (Praga)

Indiccione prima VII Id. Aprilis

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), zatwierdza dokument króla Rudolfa (Rudolphus Romanorum rex) z 1290, 25 IX (por. R. z. schl. Gesch., nr 2160) aprobujący ugodę między Henrykiem IV księciem wrocławskim (Henricus dux Wratislauie) a królem czeskim Wacławem II (Wenceslaus rex Boemie), w sprawie sukcesji czeskiej w księstwie wrocławskim (de terra et principatu Wratislauie).

Świadkowie: Gerlacus, arcybiskup moguncki i archikanclerz (Moguntinus), książęta - Rudolf Starszy saski (Rudolphus Senior dux Saxonie), marszałek, Rudolf Młodszy, książę saski (Rudolphus Junior Saxonie), Fryderyk de Deck (Fridericus), komesi - Jan, burgrabia norymberski (Johannes Nurnbergensis), Vlricus de Helfenstain, i Rudolf de Werthem (Rudolphus), Piotr de Hewy (Petrus), Crafto de Holoch, Gotfridus de Pruneck, Eberhardus de Walkse, Fryderyk de Walkse (Fridericus), Eglolf de Friberg i Purchardus de Elrbach.


Druk: CDM VII, s. 561, nr 773.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów