Rozmiar: 15909 bajtów

- 724 -

1348, 7 IV, Praga (Praga)

Indiccione prima VII Id. Aprilis regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), stwierdza, że margrabstwo morawskie (Marchionatus Moravie), biskupstwo ołomunieckie (episcopatus Olomucensis) i księstwo opawskie (ducatus Opavie) stanowić będą nadal lenna Korony Czeskiej (Regnum Boemie).

Świadkowie: Gerlacus, arcybiskup moguncki i archikanclerz (Moguntinus), książęta - Rudolf Starszy, archimarszałek (Rudolfus Senior), Rudolf Młodszy, książęta sascy (Rudolfus Junior ... Saxonie), Fryderyk de Teck (Fridericus), komesi - Jan, burgrabia norymberski (Johannes Nurembergensis), Ulricus de Helfenstein, Rudolf de Wertheim (Rudolfus), rycerze - Piotr de Hewi (Petrus), Grafto de Hohenloch, Gotfridus de Brunecke, Ebirhardus i Fryderyk (Fridericus) de Walse, Eglolf de Fryberg i Burchardus de Elrbach.


Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 471, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów