Rozmiar: 15909 bajtów

- 727 -

1348, 11 IV, Praga (Praga)

indictione prima III Id. Aprilis regno nostri anno secundo

Karol IV na pro¶bę Piotra i Zachariasza braci de Gugelow zatwierdza nadanie Jana Luksemburskiego, króla czeskiego, z 1345 31 VIII (por. nr 365).

Regest: RBM V, 1, s. 174, nr 344.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów