Rozmiar: 15909 bajtów

- 728 -

1348, 13 IV, Żagań (Sagan)

proxima III fer. post Dominicam qua cantatur Latare

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus dux Slezie et dominus Glogovie et Sagani), zatwierdza nabycie przez Agatę, ksienię, i cały konwent magdalenek w Szprotawie (Agatha ... Sprotaviensis) od Friczka de Oewe (Frizco) młyna leżącego w Iławie k. Szprotawy nad Bobrem (Ylavia ... Bobir).

Regest: AP Wrocław, Rep. 120, nr 54.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów